logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Kultura Sztuka

Powstanie Styczniowe na Ponidziu: Nieznane szczegóły zaskakują na nowej wystawie!

fot. Piotr Młynek | pinczowska.pl

W piątek, 16 lutego Muzeum Regionalne w Pińczowie oficjalnie powitało swoich gości podczas uroczystego wernisażu wystawy „Powstanie Styczniowe na Ponidziu”. Wydarzenie to stanowiło hołd dla bohaterów Powstania Styczniowego oraz przypomnienie o wartościach, za które walczyli polscy powstańcy. Wystawa, zorganizowana z okazji 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, skupiała się na historii lat 1863-1864 w rejonie Gór Świętokrzyskich i Ponidzia, gdzie natężenie walk było szczególnie duże.

W ramach ekspozycji „Powstanie Styczniowe na Ponidziu”, przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Pińczowie, zaprezentowano podobizny oraz życiorysy bohaterów tamtych wydarzeń, takich jak Marian Langiewicz, Henryka Pustowójtówna, Dionizy Czachowski, Zygmunt Sierakowski czy ks. Stanisław Brzóska. Na planszach znalazły się również ikoniczne przedstawienia scen walki z lat 1863-1864, uzupełnione modułami multimedialnymi i filmami. Ponadto, eksponaty wypożyczone z Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Kielc, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz od prywatnych kolekcjonerów wzbogaciły prezentację, ukazując nieznane dotąd artefakty związane z tamtymi wydarzeniami.

PTM TV www.ptm-tv.pl

Jednym z głównych punktów wystawy był opis wydarzeń z 18 marca 1863 roku, kiedy to na polach pod Grochowiskami Polacy odnieśli zwycięstwo nad Rosjanami. Ta bitwa, rozegrana na ziemi Ponidzia, jest uznawana za jedną z najważniejszych w trakcie całego powstania. Muzeum Regionalne w Pińczowie zaprezentowało także unikalne pamiątki po Powstaniu Styczniowym, takie jak broń powstańcza, sztandary, biżuteria, ubiór żałobny czy mundury powstańcze.

Historia powstańców styczniowych, szczególnie w okresie II Rzeczypospolitej, była hołdowana jako przykład bohaterstwa i walki o wolność. Weterani tych wydarzeń zyskali wówczas specjalny status, a ich działania były podziwiane i szanowane przez społeczeństwo. Dzisiaj, obchodząc 161. rocznicę zakończenia Powstania Styczniowego, wspominamy ich odwagę i determinację, jak również solidarność tych, którzy ich wspierali w walce o niepodległość.

Wystawa „Powstanie Styczniowe na Ponidziu” nie tylko oddaje hołd bohaterom tamtych walk, ale również przypomina o fundamentalnych wartościach, za które walczyli. Idee wolności, równości, niepodległości i braterstwa są wciąż aktualne i godne upamiętnienia.

Ekspozycja będzie czynna do 31 października 2024 roku w głównym budynku Muzeum Regionalnego w Pińczowie, przy ul. Piłsudskiego 2a. Kuratorami wystawy są Justyna Dziadek, Dariusz Greń, Wojciech Kalwat i Sebastian Pawlina, a współorganizatorami Biuro „Niepodległa” oraz Muzeum Historii Polski. Partnerami wydarzenia są Muzeum Historii Kielc i Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Patronat honorowy nad wystawą objął Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy