logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Inwestycje

Pińczów inwestuje w bezpieczne drogi: Rozpoczyna się modernizacja kluczowej trasy gminnej

W Pińczowie została podpisana umowa na budowę nowej asfaltowej drogi gminnej, która przyczyni się do znaczącej poprawy infrastruktury w tej części miasta. Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu wynoszącym 60% całkowitej wartości projektu.

fot. Jerzy Skuza

W Pińczowie została podpisana umowa na budowę nowej asfaltowej drogi gminnej, która przyczyni się do znaczącej poprawy infrastruktury w tej części miasta. Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu wynoszącym 60% całkowitej wartości projektu.

Obecnie istniejąca droga gruntowa o długości niespełna pół kilometra, biegnąca równolegle do drogi wojewódzkiej nr 767, jest wąska i niebezpieczna. Dlatego też ta modernizacja jest nie tylko oczekiwanym ulepszeniem dla mieszkańców, ale także koniecznością dla poprawy ich bezpieczeństwa. Droga prowadzi do nowopowstających domów i zakładów pracy, dlatego jest kluczowym elementem rozwoju tej części Pińczowa.

PTM TV

Realizacja inwestycji będzie obejmować gruntowną modernizację drogi. Planuje się nie tylko pokrycie jej asfaltem, lecz także budowę dodatkowej infrastruktury. Wzdłuż drogi powstanie chodnik, który umożliwi pieszym poruszanie się bezpiecznie i komfortowo. Ponadto, zostanie wykonany rów odprowadzający wody opadowe, kanalizacja deszczowa oraz system odwodnienia, aby uniknąć problemów związanych z nadmiarem wody.

Należy również wspomnieć o ważnym elemencie modernizacji, jakim jest oświetlenie drogi. Dzięki niemu kierowcy i piesi będą mieli lepszą widoczność w porze nocnej, co znacznie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa na tej trasie.

Wykonawcą inwestycji jest firma Poltim, a jej przedstawiciel, Sławomir Piotrowski, zapewnia, że prace będą przeprowadzone z najwyższą starannością i uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów. Przed rozpoczęciem prac konieczne będą jednak badania archeologiczne, aby chronić potencjalne znaleziska z przeszłości.

Wartość tej inwestycji przekracza 2,7 mln zł, a cały projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy. Budowa nowej drogi gminnej jest kluczowym krokiem w rozwoju Pińczowa, przyczyniając się do lepszego dostępu do nowych miejsc pracy i domów dla mieszkańców. Ta inwestycja nie tylko poprawi jakość życia lokalnej społeczności, ale także wzmocni infrastrukturę miasta, tworząc korzystne warunki dla jego rozwoju.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy