logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Inwestycje

Powiat Pińczowski: Podpisanie Umów na Remont Dróg Powiatowych

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, Anita Białek, podpisała z wykonawcami umowy na przebudowę i remont dróg powiatowych. Pierwsza tura zadań obejmie 6 odcinków w miejscowościach: Kujawki, Skowronno Górne, Michałów-Brelczyn, Uników, Umianowice i Gołuchów.

PTM TV

Całkowita długość nowej nawierzchni wyniesie ponad 6 kilometrów, a koszt inwestycji przekroczy 4 miliony złotych. Realizacja prac będzie współfinansowana w 70% z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, zaś pozostałe 15% pokryją budżety samorządów gminnych. Prace będą prowadzone przez dwie firmy: Fart oraz Dukt. W momencie podpisania umowy obecni byli także członkowie Zarządu Powiatu: starosta Zbigniew Kierkowski, wicestarosta Ryszard Barna oraz radna Jadwiga Irla.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy