logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Wiadomości

Bóg, honor, Ojczyzna. W Pińczowie upamiętniliśmy Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W poniedziałek, 3 maja w Pińczowie obchodziliśmy Narodowe Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Rocznica upamiętniona została podczas skromnych uroczystości.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, w której uczestniczyły delegacje władz gminnych i powiatowych oraz mieszkańcy. Ksiądz proboszcz Jan Staworzyński przewodniczył mszy świętej w intencji Ojczyzny. – Żyjemy w trudnych czasach i szczególnie teraz musimy iść do przodu. Tworzyć. Budować. Nie wolno nam o tym zapominać. Proszę Was, abyśmy w jedności budowali tę naszą małą Ojczyznę – Ziemię Pińczowską i całe Ponidzie. Nie szukajmy sporu z Bogiem i kościołem. Pamiętajmy, że Bóg, honor i Ojczyzna tworzą jedność – mówił ksiądz proboszcz podczas kazania. Na koniec nabożeństwa głos zabrał burmistrz miasta i gminy Pińczów Włodzimierz Badurak, który podkreślił wagę Święta Konstytucji 3 Maja. Podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy świętej oraz poprosił poczty sztandarowe oraz delegacje o przejście na plac przy pomniku Konstytucji 3 Maja – oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Po nabożeństwie udano się na wyżej wymieniony plac, gdzie wszystkich powitał i wygłosił krótkie przemówienie Zdzisław Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie. Złożył wszystkim także życzenia z okazji dzisiejszego święta, a następnie zwrócił się do strażaków – również życząc wszystkiego najlepszego z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka. Później odegrano hymn państwowy i złożono biało – czerwone wiązanki.

Wartę honorową przy pomniku Konstytucji 3 Maja pełnili harcerze z pińczowskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Wśród obecnych na uroczystościach byli między innymi: burmistrz miasta i gminy Pińczów, Włodzimierz Badurak, wiceburmistrz Beata Kita, sekretarz gminy Marcin Kozłowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Zdzisław Woźniak oraz radni Rady Miejskiej Marta Łaskawiec, Kazimierz Klasiński, Bogumiła Guza. Nie mogło zabraknąć także przedstawicieli władz powiatowych na czele ze starostą pińczowskim Zbigniewem Kierkowskim, wicestarostą Ryszardem Barną oraz sekretarz powiatu Wiolettą Usnarską, radnym powiatowym i prezesem Wodociągów Pińczowskich, Andrzejem Głogowcem. Kwiaty złożyli także przedstawiciele pińczowskiego Muzeum Regionalnego: dyrektor Justyna Dziadek wraz z przedstawicielami Związku Strzeleckiego oraz dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Marcin Wojniak wraz z wyżej wymienioną Bogumiłą Guzą, która jest także pielęgniarką. Na poniedziałkowych uroczystościach gościliśmy także przedstawicieli gminy Michałów, na czele z wójtem Mirosławem Walaskiem, Panią Renatę Gajos, która reprezentowała senatora Jacka Włosowicza oraz przedstawicieli służb mundurowych, stowarzyszeń i OHP.

Więcej zdjęć na Facebooku Urzędu Miejskiego w Pińczowie. (kliknij)

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy