logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Pińczów

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

Miasto Pińczów opublikowało harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci na pierwszy kwartał 2023 roku. Zbiórki będą odbywać się w wyznaczonych dzielnicach miasta w określone dni.

Każda miejscowość będzie miała swój konkretny termin zbiórki. Dokładne informacje na temat terminów i lokalizacji zbiórek znajdują się na stronie internetowej miasta oraz na plakatach informacyjnych umieszczonych w miejscach publicznych.

Zbiórki odpadów wielkogabarytowych dotyczą odpadów o dużej wadze, takich jak meble, sprzęt AGD, czy też materiały budowlane. Natomiast elektrośmieci to urządzenia elektryczne i elektroniczne, takie jak telewizory, komputery, lodówki czy pralki.

Mobilna zbiórka odpadów jest wygodnym sposobem na pozbycie się zbędnych odpadów z domów i mieszkań. Dzięki temu mieszkańcy miasta i obszarów wiejskich mają możliwość wygodnego i bezpiecznego pozbycia się niepotrzebnych przedmiotów, zamiast składować je w domach lub wyrzucać na ulicy.

Wszystkie odpady zostaną odebrane przez wyspecjalizowane firmy, które zajmują się ich recyklingiem lub unieszkodliwianiem. Dzięki temu zbiórki mobilne przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego, redukując ilość odpadów składowanych na składowiskach i wprowadzając je ponownie do obiegu.

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu miasta Pińczów jest przykładem działań podejmowanych przez miasto w celu poprawy stanu środowiska naturalnego i zachęcania mieszkańców do dbania o czystość i porządek.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy