logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Pińczów Wiadomości

Rocznica śmierci Piłsudskiego uroczyście upamiętniona

fot. Muzeum Regionalne w Pińczowie

88 lat temu, 12 maja 1935 roku, Polska pogrążyła się w żałobie z powodu śmierci Józefa Piłsudskiego, wybitnego przywódcy i marszałka Polski. Upamiętniając tę smutną rocznicę, miasto Pińczów zorganizowało uroczystości w hołdzie dla marszałka. Wydarzenia odbyły się przy pomniku Józefa Piłsudskiego, który znajduje się na skwerze obok Pałacu Wielopolskich. Tłumy zgromadzonych ludzi złożyły kwiaty i zapalili znicze, oddając hołd temu wyjątkowemu polskiemu bohaterowi.

Beata Kita, zastępca burmistrza Pińczowa, podkreśliła ogromne znaczenie Józefa Piłsudskiego zarówno dla Polski, jak i dla samego miasta. Jego związki z Pińczowem sięgają daleko w przeszłość. W 1914 roku Józef Piłsudski dwukrotnie odwiedził to miasto, a podczas tych wizyt spotkał się m.in. ze starostą, prosząc go o przekazanie listu do władz wojskowych. Piłsudski podróżował wygodnym samochodem i po południu opuścił Pińczów, kierując się do Kielc. W kolejnej wizycie, której towarzyszyło dowodzenie legionistami, jego wojsko przemaszerowało w kierunku Michałowa.

Podczas uroczystości, obecny Janusz Głąbiński, miłośnik historii i mieszkaniec Pawłowic w gminie Michałów, wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego. Głąbiński w swoim domu stworzył specjalną izbę pamięci poświęconą legionom i samemu marszałkowi. Podkreślił, że jedną z ulubionych pieśni Józefa Piłsudskiego była „Pierwsza Brygada”.

Dzień po dniu, Józef Piłsudski pozostaje ważną postacią w historii Polski i w sercach mieszkańców Pińczowa. Jego oddanie dla sprawy niepodległości i wkład w budowę niezależnego państwa na zawsze zostaną zapamiętane.

www.ptm-tv.pl

Justyna Dziadek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie przypomina, że na terenie miasta jest wiele miejsc, które wiążą się z postacią Piłsudskiego, m.in. na placu Konstytucji 3 Maja, przed urzędem miejskim w Pińczowie znajduje się Dąb, zasadzony przez lokalną społeczność 19 marca 1929 roku upamiętniający imieniny Marszałka – ponadto na placu dworcowym kolei wąskotorowej znajdował się, niestety niezachowany do dziś, pomnik (popiersie) Piłsudskiego, wykonany przez miejscowego kamieniarza Jana Bernarda w roku 1934 – mówi. Popiersie Józefa Piłsudskiego przy którym odbyły się piątkowe uroczystości zostało odsłonięte 5 grudnia 2011 roku w 144. rocznicę urodzin wielkiego Polaka.

Na granitowej tablicy, umieszczonej na cokole popiersia, widnieje wygrawerowany tekst: „Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu za odzyskanie niepodległości Polski w dniu 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli – Pińczowianie”. Dodatkowo, na cokole znajduje się płaskorzeźba orła oraz napis „Za ojczyznę i wolność”. Te elementy symbolizują nie tylko bohaterstwo marszałka, ale także przywiązanie mieszkańców Pińczowa do wartości ojczyzny i wolności, które były nadrzędnymi celami Józefa Piłsudskiego.

Dzięki szerzeniu i kultywowaniu pamięci o Józefie Piłsudskim, Pińczów staje się miejscem, które nie tylko zachwyca turystów, ale także inspiruje do kontynuowania wartości, za które walczył marszałek. Jego obecność w historii miasta jest nadal żywa i przypomina o niezłomnym dążeniu do suwerenności i wolności, które są fundamentami polskiej tożsamości.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy