logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Wiadomości Zdrowie

Rusza Kampania „Stop Pożarom Traw” – Edukacja i Ostrzeżenie dla Mieszkańców

1 marca 2024 roku na Państwowa Straż Pożarna oficjalnie zainaugurowała kampanię społeczną „Stop pożarom traw”. Akcja, zaplanowana do końca kwietnia, ma na celu edukację i uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z nielegalnym wypalaniem traw.

Wypalanie traw, mimo że jest praktykowane od pokoleń w celu rzekomego użyźnienia gleby, przynosi de facto więcej szkód niż pożytku. Jak podkreśla zastępca komendanta głównego PSP, nadbryg. Józef Galica, wypalanie traw nie tylko degraduje glebę, ale przede wszystkim stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. W 2023 roku tragiczne skutki tej praktyki były szczególnie widoczne – 3 osoby straciły życie, a 36 zostało rannych w wyniku pożarów traw.

Statystyki interwencji straży pożarnej są alarmujące. W 2023 roku strażacy musieli interweniować aż 20 904 razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych. Zjawisko to jest szczególnie nasilone w okresie przełomu zimy i wiosny, kiedy to wiele osób decyduje się na wypalanie traw w przekonaniu, że przyspieszy to wzrost nowej roślinności.

Komenda Główna PSP wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje do społeczeństwa, by powstrzymać się od tej szkodliwej praktyki. W ramach kampanii „Stop pożarom traw” przewidziano szereg działań edukacyjnych mających na celu uświadomienie społeczeństwu, że palenie traw nie tylko jest nielegalne, ale przede wszystkim niebezpieczne.

Zagrożenia wynikające z wypalania traw dotyczą nie tylko bezpośredniego ryzyka pożaru, ale także długotrwałego wpływu na środowisko naturalne. Proces ten prowadzi do wyjaławiania ziemi, hamowania naturalnych procesów rozkładu materii organicznej i asymilacji azotu, a także do emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery.

Organizatorzy kampanii zwracają uwagę, że każdy, kto zdecyduje się na podjęcie ryzyka związanego z wypalaniem traw, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Więcej informacji na temat kampanii oraz edukacyjnych aspektów związanych z ochroną środowiska przed pożarami traw można znaleźć na oficjalnej stronie Komendy Głównej PSP.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców: nie wypalajcie traw. To nie tylko przestępstwo, ale przede wszystkim zagrożenie dla nas wszystkich. Działajmy razem na rzecz bezpieczeństwa i ochrony naszego środowiska.

Szymon K.

Take Me Top
Nasze Serwisy