logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Ekonomia Rolnictwo

Giełda rolno-handlowa w Pińczowie – rewolucja czy konieczność?

fot. Piotr Młynek

W ostatnich dniach pojawiły się dobre wieści dla rolników oraz mieszkańców Ponidzia. W środę, 24 stycznia, samorządy z regionu podpisały porozumienie w sprawie uruchomienia nowej giełdy rolnej w Pińczowie. To wydarzenie stanowi ważny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury rolniczej oraz wspieraniu lokalnej gospodarki.

Źródło: PTM TV | www.ptm-tv.pl

Nowa giełda, która ma zostać uruchomiona w 2024 roku, będzie zlokalizowana przy ulicy Targowej. Obszar ten przeszedł niedawno gruntowną modernizację, trwającą dwa lata. Prace inwestycyjne obejmowały m.in. odwodnienie terenu, wykonanie odprowadzenia wód opadowych, budowę przepompowni oraz utwardzenie placu. Cały projekt pochłonął koszt około siedmiu milionów złotych, z czego 90 procent finansowania pochodziło z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Giełda rolna w Pińczowie będzie pełnić kluczową rolę jako miejsce, w którym rolnicy z terenu całego Ponidzia, w tym z powiatów pińczowskiego, buskiego, jędrzejowskiego i kazimierskiego, będą mogli sprzedawać i nabywać płody rolne w ilościach hurtowych. Obiekt ten będzie również otwarty dla rolników z gmin Złota oraz Czarnocin, charakteryzujących się żyznymi glebami i rozwiniętą uprawą roślin.

Niezwykle istotnym elementem funkcjonowania giełdy będzie zatrudnienie specjalnego koordynatora, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie obiektu oraz nawiązywanie kontaktów z nabywcami.

Podpisanie porozumienia w sprawie finansowania przedsięwzięcia jest owocem współpracy samorządów z regionu. Władze miasta i gminy Pińczów, wraz z przedstawicielami sąsiednich gmin, zobowiązały się do wspólnego prowadzenia giełdy oraz partycypacji w kosztach związanych z jej funkcjonowaniem. Dodatkowo, Gmina Pińczów zobowiązała się do przekazania na potrzeby giełdy nowo wybudowanego budynku administracyjnego.

Reakcje na podpisanie dokumentów są bardzo pozytywne, zarówno ze strony włodarzy gmin, jak i lokalnych rolników. Stanisław Porada, burmistrz Działoszyc, podkreśla, że giełda rolna w Pińczowie będzie istotnym narzędziem wspierającym rolnictwo lokalne oraz rozwój regionalnej gospodarki. Ponadto, inicjatywa ta ma zachęcać mieszkańców do świadomego wyboru żywności pochodzącej z lokalnych źródeł.

Warto również zaznaczyć, że giełda rolnej nie tylko spełnia funkcję hurtowni dla rolników, lecz także stanowi atrakcyjne miejsce dla mieszkańców, którzy mogą nabywać świeże produkty bezpośrednio od producentów, często po konkurencyjnych cenach.

Podsumowując, uruchomienie nowej giełdy rolnej w Pińczowie to nie tylko ważny krok dla lokalnej społeczności rolniczej, ale także szansa na rozwój lokalnej ekonomii i promocję zdrowego żywienia. Porozumienie podpisane przez samorządy regionu otwiera nowe perspektywy dla rozwoju rolnictwa i handlu na Ponidziu.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy