logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Kultura

Festyn Dnia Sąsiada w Młodzawach Dużych – Święto życzliwości i tradycji

fot. Piotr Młynek

Gospodynie wiejskie, zawsze godne podziwu, zadbały o przygotowanie doskonałych dań, które zasmakowały wszystkim uczestnikom festynu. Ich zaangażowanie i pasja w pielęgnowaniu tradycji kulinarnej okolicy zasługuje na wyrazy uznania. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Włodzimierz Badurak, podkreślił ogromne znaczenie Koła Gospodyń Wiejskich „Młodzawy Dziś i Jutro” dla społeczności lokalnej. To dzięki ich wysiłkom więzi społeczne są podtrzymywane, a tradycje zachowywane.

www.ptm-tv.pl

Na festynie nie zabrakło również ważnych gości. Zdzisław Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie, pogratulował gospodyniom za ich wysiłek i wkład w rozwój społeczności lokalnej. Obecni byli także sołtysi okolicznych miejscowości oraz radni, którzy wspierają inicjatywy mające na celu integrację społeczności.

Przedstawiciele ważnych instytucji miejskich również udzielili swojego poparcia. Robert Ćwiertnia, dyrektor pińczowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Andrzej Głogowiec, dyrektor Wodociągów Pińczowskich, oraz Marcin Wojnak, dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, wzięli udział w tym wyjątkowym święcie sąsiedzkiej wspólnoty, podkreślając tym samym znaczenie lokalnej inicjatywy.

Dzień Sąsiada w Młodzawach Dużych to nie tylko okazja do wspólnego świętowania, ale także czas na budowanie więzi między mieszkańcami. Takie inicjatywy przyczyniają się do kreowania silnej i zjednoczonej społeczności lokalnej, która ma w sobie potencjał do rozwoju i osiągania wspólnych celów.

Warto podkreślić, że Dzień Sąsiada to nie tylko jednorazowe wydarzenie, ale również przypomnienie o znaczeniu wzajemnego wsparcia, pomocy i życzliwości w życiu codziennym. Niech ta inicjatywa stanie się inspiracją dla innych społeczności, aby również celebrować swoje lokalne tożsamości i wartości, łącząc się w duchu współpracy i solidarności.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy