logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Kultura

Odkrywając Dziedzictwo Językowe: Drugie Spotkanie z Gwarami Ponidzia

fot. Muzeum Regionalne w Pińczowie

Drugie Spotkanie z Językoznawcą w Ramach Zadania „Gwara z Ponidzia – o Języku Ludowym z Okolic Pińczowa” za Nami

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pińczowie mieli okazję uczestniczyć w fascynującym wykładzie prowadzonym przez prof. Marzenę Marczewską z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Profesor Marczewska, która jest znanym i cenionym językoznawcą oraz autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, specjalizuje się w etnolingwistyce i folklorystyce, a jej prace skupiają się na dziedzictwie kulturowym regionu świętokrzyskiego.

Prelekcja pt. „Słowo w ludowych praktykach medycznych (na przykładzie Pińczowskiego i innych obszarów Kielecczyzny)” stanowiła kolejne, niezwykle interesujące wprowadzenie w zagadnienia gwary regionalnej. Profesor Marczewska podzieliła się swoją wiedzą na temat tego, jak słowo, w szczególności w formie ludowych zaklęć, modlitw i innych praktyk werbalnych, odgrywało kluczową rolę w tradycyjnych metodach leczenia na obszarze Pińczowa i Kielecczyzny.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak w dawnych czasach słowo było wykorzystywane w medycynie ludowej, jaką moc przypisywano różnym formom wypowiedzi oraz jak te tradycje przetrwały i ewoluowały do dzisiejszych czasów. Prelegentka podkreśliła znaczenie języka jako nośnika kultury i tradycji, zwracając uwagę na to, jak ważne jest zachowanie i dokumentowanie takich praktyk dla przyszłych pokoleń.

Spotkanie było częścią projektu mającego na celu przybliżenie młodzieży lokalnej gwary oraz bogatego dziedzictwa kulturowego regionu. Dzięki takim inicjatywom, uczniowie nie tylko pogłębiają swoją wiedzę o języku, ale również uczą się doceniać i szanować swoje regionalne korzenie.

Profesor Marczewska zainspirowała młodych słuchaczy do dalszego zgłębiania tematu gwary ludowej oraz zrozumienia jej roli w kształtowaniu tożsamości regionalnej. Jej prelekcja była nie tylko naukowym wykładem, ale także pasjonującą podróżą w przeszłość, ukazującą bogactwo i różnorodność językową Kielecczyzny.

Drugie spotkanie z cyklu „Gwara z Ponidzia” okazało się niezwykle wartościowym doświadczeniem dla uczniów, poszerzającym ich horyzonty i zachęcającym do dalszych poszukiwań w dziedzinie języka i kultury regionalnej.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy