logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Kultura

Odkrywając Dziedzictwo Językowe: Pierwsze Spotkanie z Gwarami Ponidzia

fot. Piotr Młynek

W atmosferze pełnej ciekawości i entuzjazmu odbyło się pierwsze spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie z wybitnym językoznawcą. Profesor Stanisław Cygan, znany badacz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zaprezentował swoje bogate doświadczenie i wiedzę na temat gwary ludowej z okolic Pińczowa.

Profesor Cygan to postać o wielu obliczach w świecie nauki. Jego praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Filologii Polskiej oraz Centrum Kultury i Języka Polskiego w Kielcach zyskała uznanie nie tylko w kręgach akademickich, ale także w społeczności lokalnej. Specjalizujący się głównie w dialektologii polskiej, a zwłaszcza w języku ludowym Kielecczyzny i Opoczyzny, prof. Cygan był idealnym wyborem na poprowadzenie prelekcji na temat gwar regionu.

Tematem spotkania było zagadnienie „Gwary Ponidzia w Materiałach do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa ks. Władysława Siarkowskiego i w Jego słowniczku gwarowym”. Prezentacja profesora Cygana była nie tylko wnikliwym analizowaniem materiałów etnograficznych, ale także praktycznym wprowadzeniem uczniów w świat gwary regionalnej.

Ksiądz Władysław Siarkowski, autor materiałów etnograficznych, stał się głównym bohaterem prezentacji. Jego praca, będąca skarbnicą wiedzy o życiu i kulturze ludowej, stanowiła doskonałą podstawę do zgłębiania tajemnic gwary z Ponidzia. Słowniczek gwarowy, opracowany przez księdza Siarkowskiego, stał się nieocenionym źródłem dla badaczy języka ludowego.

Spotkanie z prof. Cyganem nie tylko poszerzyło horyzonty uczniów, ale także zainspirowało do dalszych poszukiwań i zgłębiania wiedzy o lokalnej kulturze i tradycji. Wiedza przekazywana podczas prelekcji wpłynie na lepsze zrozumienie dziedzictwa językowego regionu oraz kształtowanie tożsamości lokalnej społeczności.

Pierwsze spotkanie z językoznawcą to zaledwie początek fascynującej podróży w świat gwary z Ponidzia. Dalsze działania edukacyjne i badawcze będą kontynuacją tego inspirującego startu w odkrywanie bogactwa językowego i kulturowego naszego regionu.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy