logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Kultura

Pięć-sów, czyli jak powstała nazwa „Pińczów”.

12 grudnia uczniowie klasy V „a” Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie wzięli udział w lekcji o legendach pińczowskich. Przeprowadził ją w nauczyciel Filii PBW w Pińczowie – w budynku szkoły. Na początku zajęć uczniowie obejrzeli krótką prezentację multimedialną pt. „Legendy pińczowskie” autorstwa Roberta Karpińskiego. Dowiedzieli się z niej: co to jest legenda, czym się charakteryzuje i jacy bohaterowie w niej występują. Poznali też dwie legendy, które w poetycki sposób wyjaśniają pochodzenie nazwy ich rodzinnego miasta. Obie legendy wywodzą nazwę od liczby pięciu sów. W jednej legendzie grupę pięciu sów spotkał rycerz, a drugiej mnich pustelnik. Inna z zaprezentowanych legend opowiada historię młodej dziewczyny, którą dla innej porzucił ukochany. Dziewczyna miała na imię Nida i z rozpaczy utopiła się z nurcie rzeki, która od jej imienia została nazwana Nida. Oprócz legend wyjaśniających nazwy topograficzne uczniowie poznali też krótko legendy o herbie miasta i herbach związanych z rodami magnackimi, do których Pińczów kiedyś należał: Oleśnickimi, Myszkowskimi i Wielopolskimi.

Druga część lekcji to już ćwiczenia praktyczne oparte na wcześniej zdobytych wiadomościach. Na początek uczniowie dobierali synonimy lub wyrazy bliskoznaczne do słowa „legenda”. Najpierw robili to sami, a później już w oparciu o przygotowane przez nauczyciela pomoce edukacyjne. Następnie uczniowie mieli za zadanie wypisać jak największą liczbę przymiotników określających legendę np. narodowa, ludowa, historyczna itp. Wszystkie swoje odpowiedzi uczniowie zapisywali na tablicy.
Tematyka lekcji spotkała się z dużym zainteresowaniem piątoklasistów.

Marcin Salamon                                         
Robert Karpiński

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy