logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Inwestycje Pińczów

Pińczów staje się uzdrowiskiem – decyzja Ministra Zdrowia

Znaczący krok w kierunku utworzenia uzdrowiska w Pińczowie został osiągnięty, potwierdzony ostatnią decyzją Ministra Zdrowia. Ogłoszenie to następuje po długim oczekiwaniu i jest entuzjastycznie przyjmowane przez Włodzimierza Baduraka, burmistrza Pińczowa, który widzi w tym przełomową szansę na rozwój Pińczowa jako destynacji turystyki zdrowotnej.

Minister Zdrowia, w odpowiedzi na wniosek złożony przez samorząd Pińczowa wraz z niezbędną dokumentacją, dał zielone światło dla utworzenia uzdrowiska w Pińczowie. Konkretnie, wyznaczony obszar uzdrowiska obejmuje strefę ochronną Pińczowa zawierającą wschodnią część miasta oraz części Włoch, Pasturki, Bogucic Drugich i Grochowisk.

Decyzja ministra zatwierdza Plan Uzdrowiska przedstawiony przez samorząd Pińczowa, określając strefy uzdrowiskowe A, B i C oraz precyzując kierunki terapeutyczne dla wyznaczonego obszaru. Uzdrowisko w Pińczowie będzie oferować leczenie chorób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, skórnych, neurologicznych, a także chorób kardiologicznych i nadciśnienia tętniczego.

Minister zdrowia skoncentrował się również na aspektach środowiskowych, infrastrukturalnych i technicznych związanych z gospodarką wodno-ściekową, energetyką, transportem i gospodarką odpadami. W każdym z tych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości, co zaowocowało pozytywną decyzją.

Prace nad utworzeniem uzdrowiska w Pińczowie trwają od 2018 roku, kiedy to Gmina Pińczów otrzymała zgodę ówczesnego Ministra Zdrowia na rozpoczęcie działań nad utworzeniem Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej. Dzięki staraniom Burmistrza Pińczowa, miasto zostało włączone do Obszaru Strategicznej Interwencji „Świętokrzyskie Uzdrowiska” w ramach Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2030.

Kolejnym etapem będzie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej, a prace nad tym są już w trakcie realizacji. Gmina Pińczów zamierza również skorzystać z funduszy UE na inwestycje związane z uzdrowiskiem, takie jak budowa przystani kajakowej i plaży „Bulwary nad Nidą”. Informacje te przekazał Włodzimierz Badurak, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, podkreślając, że zmiana Studium oraz planu zagospodarowania jest aktualnie w procesie uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach.

fot. UM Pińczów

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy