logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Kultura

Trzecie spotkanie z językoznawcą w ramach zadania „Gwara z Ponidzia – o języku ludowym z okolic Pińczowa

fot. Muzeum Regionalne w Pińczowie

W ramach zadania „Gwara z Ponidzia – o języku ludowym z okolic Pińczowa”, odbyło się trzecie już spotkanie z wybitnym językoznawcą, dr Alicją Trukszyn. Dr Trukszyn to nie tylko językoznawca, ale również kulturoznawca, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez 20 lat pracowała w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, gdzie z oddaniem zajmowała się opieką merytoryczną nad zespołami ludowymi oraz prowadzeniem szkoleń dotyczących kultury tradycyjnej wsi dla instruktorów z terenowych jednostek kultury. Jest również wykładowcą akademickim, co dodatkowo podkreśla jej ogromne doświadczenie i wiedzę.

Podczas wykładu zatytułowanego „Dawne i współczesne zwyczaje ludowe (na przykładzie Pińczowskiego i okolic)”, dr Trukszyn wprowadziła uczestników w fascynujący świat języka i obyczajów naszych przodków. Była to doskonała okazja do zgłębienia tajników gwary ludowej z regionu Ponidzia, a także do lepszego zrozumienia, jak te unikalne elementy językowe i kulturowe kształtowały się na przestrzeni lat.

Dzięki obecności uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, spotkanie zyskało dodatkowy wymiar edukacyjny. Młodzież miała niepowtarzalną okazję, aby bezpośrednio zetknąć się z naukowcem i w praktyce doświadczyć, jak bogaty i różnorodny jest język ludowy ich regionu.

Projekt „Gwara z Ponidzia – o języku ludowym z okolic Pińczowa” jest częścią szerszego programu „Ojczyzny dodaj do ulubionych. Edycja 2024”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury. Wkład własny do zadania zapewniła Gmina Pińczów, co pokazuje, jak ważne jest wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu i zachęcamy do śledzenia kolejnych spotkań oraz inicjatyw związanych z naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Dzięki takim projektom jak ten, możemy lepiej zrozumieć i docenić unikalne aspekty naszej regionalnej tożsamości.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy