logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Wiadomości

Dzieci w Powiecie Pińczowskim – Statystyki i Wyzwania

źródło: smilyplay.pl

Dzieci w powiecie pińczowskim – informacja prasowa przed Dniem Dziecka

Według danych z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego udostępnianych przez GUS, w powiecie pińczowskim mieszkało 5173 dzieci do 14 roku życia włącznie: 2630 chłopców oraz 2543 dziewczynek. Społeczność najmłodszych mieszkańców jest zróżnicowana i dynamicznie się rozwija, co stawia przed powiatem wyzwania związane z polityką prorodzinną oraz edukacyjną. Jak wyglądają konkretne statystyki, które warto przypomnieć z okazji Dnia Dziecka 2024?

Demografia dzieci w powiecie pińczowskim

Ostatnie dane dotyczące urodzeń w województwie świętokrzyskim w Banku Danych Lokalnych GUS zostały opublikowane w lipcu 2023 roku. Według nich rok wcześniej urodziło się 8157 dzieci: 4114 chłopców i 4043 dziewczynek. Jak ma się ta liczba do danych z przeprowadzanego rok wcześniej spisu powszechnego? W samym powiecie pińczowskim było wówczas 5173 dzieci do 14 roku życia włącznie: 2630 chłopców oraz 2543 dziewczynek.

Dane dla poszczególnych grup wiekowych wyglądają następująco:

Źródło: BDL GUS

Co ciekawe, 1843 rodzin korzysta w naszym powiecie z programu Karta Dużej Rodziny. To oferta przeznaczona dla rodzin wielodzietnych, zapewniająca różnorodne zniżki i ulgi, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu i wspierają budżety domowe.

Infrastruktura opieki nad dziećmi w powiecie pińczowskim

Instytucje w powiecie pińczowskim oferują różnorodne formy opieki nad dziećmi, co jest szczególnie ważne dla rodziców pracujących oraz tych, którzy chcą zapewnić swoim pociechom najlepsze warunki do rozwoju. Na terenie powiatu znajduje się 2 żłobków i klubów dziecięcych, które oferują łącznie 45miejsc dla dzieci. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca opieki nad najmłodszymi, które umożliwiają rodzicom łączenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi.

Ze względu na brak miejsc w żłobkach lub chęć zapewnienia dziecku opieki w domu, wielu rodziców decyduje się na zatrudnienie niani. Liczby osób zajmujących się zawodowo opieką nad dziećmi są jednak trudne do oszacowania. Według danych z BDL GUS, bazujących na Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych ZUS, w 2022 roku w całym województwie świętokrzyskim miało być zaledwie 37 niań. Tymczasem w serwisie niania.pl znajduje się 549 opublikowanych ogłoszeń opiekunek poszukujących pracy w tym zawodzie, z czego 28 w samym powiecie pińczowskim.

Opieka przedszkolna i edukacja

Jeżeli chodzi o opiekę dla nieco starszych dzieci, w powiecie pińczowskim znajduje się 21 przedszkoli i punktów przedszkolnych. Edukację w szkołach podstawowych odbiera natomiast 2593 dzieci. Takich placówek mamy w naszym powiecie 23.

Dzieci w powiecie pińczowskim, stanowiące istotną część społeczności lokalnej, wymagają szczególnej uwagi w kontekście rozwoju infrastruktury edukacyjnej i opiekuńczej. Demografia wskazuje na znaczną liczbę dzieci w różnym wieku, co stawia przed powiatem wyzwania związane z zapewnieniem odpowiednich warunków do nauki, rozwoju i codziennego życia. Powinniśmy pamiętać o tym nie tylko z okazji Dnia Dziecka!

Źródło: opracowane przez niania.pl na bazie danych udostępnianych przez Bank Danych Lokalnych GUS.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy