logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Inwestycje

Nowoczesny Dworzec Autobusowy w Pińczowie: Komfort i Nowe Możliwości Dla Podróżujących

fot. Piotr Młynek

W samo południe, we wtorek, 3 października 2023 roku, odbyło się uroczyste otwarcie nowego dworca autobusowego w Pińczowie. To wydarzenie stanowiło moment wielkiego znaczenia dla mieszkańców miasta i regionu, oznaczając nową erę w komunikacji publicznej. Przez kilkanaście miesięcy, to miejsce przeszło znaczącą metamorfozę, która znacząco wpłynie na jakość życia mieszkańców oraz podróżujących przez to urocze miasto.

Przebudowa dworca była ogromnym przedsięwzięciem, które całkowicie odmieniło wygląd tego strategicznego punktu komunikacyjnego. Nowy dworzec został zaprojektowany z myślą o nowoczesności, bezpieczeństwie i estetyce. Zadbano o potrzeby osób niepełnosprawnych oraz matek podróżujących z małymi dziećmi, co stanowi ważny krok w kierunku bardziej inkludującej infrastruktury.

Jednym z kluczowych elementów przebudowy jest specjalne pomieszczenie socjalne dla kierowców autobusów i busów, które umożliwia im spokojny odpoczynek przed dalszą podróżą. Planowane jest także stworzenie zaplecza gastronomicznego, aby podróżujący mogli skorzystać z posiłku lub przekąski w przyjemnej atmosferze.

Prace objęły nie tylko sam budynek dworca, ale także jego otoczenie. Powstały stanowiska dla busów i liczne miejsca parkingowe, co ułatwia podróżnym dostęp do komunikacji publicznej. Całość terenu, wraz z pobliskim zalewem, stanowi teraz piękną wizytówkę miasta, zachęcając turystów i mieszkańców do korzystania z nowej infrastruktury.

Budowa tego nowoczesnego dworca była znaczącym przedsięwzięciem pod względem finansowym. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 774 521 złotych. Niezwykle ważne jest, że na ten cel udało się pozyskać imponującą kwotę 3 622 946 złotych z budżetu Unii Europejskiej, co stanowi znaczący wkład w rozwój komunikacji publicznej w regionie.

Należy podkreślić, że budowa dworca była częścią większego projektu o nazwie „Wsparcie multimodalnej mobilności miasta Pińczowa”, który został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. To pokazuje zaangażowanie władz lokalnych w rozwijanie infrastruktury komunikacyjnej miasta i regionu.

Podczas ceremonii otwarcia, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Włodzimierz Badurak, podkreślał ogromne znaczenie tego zadania dla całej społeczności. Dziękował również przybyłym gościom, w tym posłowi na Sejm RP, Michałowi Cieślakowi, Tomaszowi Jamce, członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, radnemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Maciejowi Gawinowi, oraz Radzie Miejskiej w Pińczowie, która licznie reprezentowana była podczas uroczystości.

Ważnym momentem było przecięcie wstęgi przez zastępcę burmistrza MiG Pińczów, Beatę Kitę, przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Woźniaka wraz z zastępcami Kazimierzem Klasińskim i Krzysztofem Wąsikiem, a także obecność radnych, skarbnika Gminy Pińczów, Mirosławy Wiśniewskiej, i naczelnika Piotra Winiarskiego. Ceremonię uświetniła krótka modlitwa wygłoszona przez ks. prałata Jana Staworzyńskiego, proboszcza parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie, która stanowiła błogosławieństwo dla wszystkich, którzy będą korzystać z nowego obiektu.

Otwarcie nowego dworca autobusowego w Pińczowie to ważny krok w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej regionu, który pozwoli mieszkańcom i podróżnym cieszyć się nowoczesnym i przyjaznym miejscem obsługi pasażerów. Jest to również przykład udanego projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, co pokazuje, że współpraca na szczeblu lokalnym i europejskim przynosi wymierne korzyści dla społeczności.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy