logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Samorząd

Partnerstwo Ponidzie po roboczym spotkaniu

Obrady Partnerstwa Ponidzie były owocne

Pierwsze w tym roku stacjonarne posiedzenie Grupy Roboczej Partnerstwa Ponidzie odbyło się w poniedziałek – 26 lutego 2024 roku, przy udziale Starosty Pińczowskiego – Przewodniczącego Rady Partnerstwa Zbigniewa Kierkowskiego oraz Ireneusza Gołuszki – Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego.


Podczas rozmów podsumowano konsultacje społeczne aktualizacji strategii terytorialnej i omówiono stan wykonania dokumentacji projektowej trasy rowerowej ValleyVelo Nida. Przypomnijmy, ma ona biec przez 9 gmin Sobków, Kije, Jędrzejów, Imielno, Pińczów, Michałów, Złota, Wiślica i Nowy Korczyn. Środki na ten cel (Szlak Turystyczny Nida) w wysokości ok. 60 mln zł zostały zabezpieczone w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego.

„Realizacja tak złożonego projektu nie jest łatwa i na każdym kroku pojawiają się jakieś przeszkody, jednak nie poddajemy się i razem je pokonujemy. Współpraca ma wielką moc. A ta w Grupie Roboczej Partnerstwa Ponidzie,  jest szczególna” –podkreśla starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski i dodaje podziękowania dla gmin, które współtworzą Partnerstwo.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy