logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Piłka nożna Sport

Historia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na serwerach Radia TPI

Historia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na falach Radia TPI

W dniach od 4 do 14 czerwca pińczowskie radio internetowe – Radio TPI, emitowało serię audycji poświęconych historii Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Programy te miały formę wywiadów, które prowadził redaktor Piotr Młynek z Marcinem Salamonem, nauczycielem pińczowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach oraz historykiem.

Celem audycji było przybliżenie słuchaczom dziejów piłkarskich zmagań na Starym Kontynencie. Były one emitowane tuż przed rozpoczęciem XVII edycji turnieju, wpisując się jednocześnie w realizację priorytetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, jakim jest wspieranie nauczycieli w zachęcaniu uczniów do aktywności fizycznej.

Od piłki nożnej po historię Europy

Audycje składały się z dziewięciu odcinków, których łączny czas trwania wyniósł ponad sześć godzin. Programy te stanowiły nie tylko opowieść o futbolu, ale także o Europie w czasach zimnej wojny i jej przeobrażeniach politycznych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Poruszono tematy „Jesieni Narodów” w 1989 roku, rozpadu ZSRR, Jugosławii i Czechosłowacji oraz zjednoczenia Niemiec.

Audycje pokazywały, jak wielka polityka wpływała na sport, często niwecząc marzenia sportowców i kibiców. Przykładem może być rok 1960, kiedy to wykluczono reprezentację Hiszpanii, ponieważ dyktator Francisco Franco odmówił gry z drużyną ZSRR ze względu na udział Sowietów w hiszpańskiej wojnie domowej w latach 1936-1939. Innym przykładem jest rok 1992, kiedy z powodu wojny domowej w Jugosławii ONZ nałożyła sankcje na ten kraj, co zmusiło UEFA do wykluczenia Jugosławii z turnieju w Szwecji.

Polityczne podteksty i sportowa rywalizacja

Programy te odkrywały również polityczne podteksty towarzyszące rywalizacji sportowej, zwłaszcza pomiędzy reprezentacją ZSRR a zespołami Węgier, Czechosłowacji i Polski. Były to echa rewolucji węgierskiej z 1956 roku, „Praskiej Wiosny” z 1968 roku i stanu wojennego w Polsce w latach 1981-1983. Słuchacze mogli poznać trudną i wyboistą drogę do powołania UEFA oraz ewolucję europejskiego turnieju na przestrzeni dekad.

Audycje były także przypomnieniem fascynujących meczów, niesamowitych zwrotów akcji, piłkarskich sensacji oraz wielu idoli sprzed lat, którzy byli twórcami niezapomnianych widowisk sportowych.

Sukces audycji

Audycje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdorazowo słuchało ich kilka tysięcy osób, w tym także słuchacze spoza granic Polski. Popularność programu świadczy o ogromnym zainteresowaniu historią futbolu oraz chęci poznania, jak wielka polityka wpływała na sportowe wydarzenia.

Dzięki tym audycjom słuchacze Radia TPI mogli nie tylko lepiej zrozumieć historię Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, ale także dostrzec, jak ważną rolę w tych rozgrywkach odgrywała polityka międzynarodowa. To wyjątkowa lekcja historii, która łączy pasję do sportu z wiedzą o świecie.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy