logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Michałów Wiadomości

Dwudniowe ćwiczenia ratownicze Pierwszego Ratownika w gminie Michałów: „Ponidziański Młyn 2024”

fot. Piotr Młynek

W dniach 26-27 czerwca na terenie gminy Michałów odbyły się wyjątkowe, dwudniowe ćwiczenia ratownicze w ramach programu „Pierwszy Ratownik”, pod nazwą „Ponidziański Młyn 2024”. Były to pierwsze w Polsce ćwiczenia, w których symulowane zdarzenia wymagały natychmiastowej interwencji Pierwszych Ratowników oraz innych służb ratunkowych.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP Zagajów oraz OSP Sędowice). Grupa Medyczna OSP Zbludowice symulowała ZRM.

Pierwszego dnia ćwiczeń skupiono się na testowaniu szybkości reagowania i skuteczności technologii wykorzystywanej przez Pierwszych Ratowników. Symulowane zdarzenia miały na celu sprawdzenie, jak szybko i efektywnie ratownicy mogą zareagować na sytuacje kryzysowe.

Drugiego dnia, w miejscowości Wrocieryż, przeprowadzono testy szybkości reagowania oraz koordynacji działań między Pierwszymi Ratownikami, OSP oraz ZRM. Ważnym elementem było również weryfikowanie skuteczności funkcjonalności Pierwszego Ratownika oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. OSP Wrocieryż zabezpieczała miejsce ćwiczeń, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Na miejscu obecni byli przedstawiciele komendy powiatowej PSP w Pińczowie: mł. bryg. Marcin Żarek oraz ogn. Krzysztof Wójcik, a także wójt gminy Michałów, Bogusław Kowalczyk, i prezes oddziału powiatowego ZOSP RP, Zbigniew Kierkowski.

W ćwiczeniach uczestniczyło trzech Pierwszych Ratowników, siedmiu strażaków OSP z terenu gminy Michałów oraz czterech pozorantów, którzy symulowali poszkodowanych w różnych scenariuszach.

Ćwiczenia „Ponidziański Młyn 2024” zakończyły się sukcesem, pokazując wysoką gotowość i sprawność operacyjną lokalnych służb ratunkowych oraz skuteczność programu „Pierwszy Ratownik”. Działania te z pewnością przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Michałów i całego regionu Ponidzia.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy