logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Pińczów

III Rajd Weterana Styczniowego: Pamięć o Zrywie Niepodległościowym na Trasie Pińczów-Grochowiska

fot. Piotr Młynek

W dniu upamiętniającym 161. rocznicę wybuchu jednego z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski, odbył się III Rajd Weterana Styczniowego. Trasa rajdu prowadziła od malowniczego Pińczowa do Grochowisk, gdzie uczestnicy złożyli hołd poległym w bitwie pod Grochowiskami, miejscu symbolicznie związanym z wydarzeniami Styczniowej Wyprawy.

PTM TV

W imponującym przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie i nauczyciele z kilku lokalnych placówek oświatowych. Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2, Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz 13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie stanowili ważny element tego wielkiego hołdu dla bohaterów Styczniowej Wyprawy.

Niezwykle ważnym uczestnikiem rajdu była również reprezentacja Hufca ZHP Pińczów oraz Związku Strzeleckiego „Niepodległość” im. generała Bronisława Kwiatkowskiego. Obecność tych organizacji młodzieżowych i patriotycznych podkreśliła zaangażowanie młodego pokolenia w kultywowanie wartości związanych z walką o niepodległość.

Nie zabrakło także przedstawicieli zawodowych szkół oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania, którzy stanowili ważną część tej patriotycznej manifestacji. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz ZSCKR w Chrobrzu dostarczyli dowód na to, że patriotyzm i troska o dziedzictwo narodowe są wartościami, które przenikają różne dziedziny życia i edukacji.

Warto również podkreślić zasługi Związku Strzeleckiego „Niepodległość” im. generała Bronisława Kwiatkowskiego, który nie tylko uczestniczył w rajdzie, ale także wspierał go swoim doświadczeniem i oddaniem dla sprawy niepodległościowej.

Oprócz młodzieży i przedstawicieli szkół, w uroczystościach wzięli udział również reprezentanci samorządu Gminy Pińczów. Dziękujemy za honorowe uczestnictwo Panu Marcinowi Kozłowskiemu, sekretarzowi Gminy Pińczów, oraz Panu Michałowi Rykowi, naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie. Ich obecność była wyrazem szacunku dla historycznego dziedzictwa i zaangażowania społeczności lokalnej w pielęgnowanie pamięci o bohaterach walk o niepodległość.

Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Republiki Pińczowskiej, w tym Pan Janusz Głombiński i Przemysław Schab, którzy wspierali wydarzenie i przyczyniali się do jego uroczystego charakteru.

III Rajd Weterana Styczniowego nie tylko stanowił wyjątkową okazję do upamiętnienia ważnych wydarzeń z historii Polski, lecz także do integracji społeczności lokalnej wokół wspólnych wartości patriotycznych. Wspólna pamięć o bohaterach zrywu styczniowego jednoczyła uczestników rajdu, dając im szansę doświadczenia ducha jedności i dumy z historii narodowej.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy