logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Inwestycje

Rozpoczęcie Budowy Nowego Ośrodka Zdrowia w Pińczowie

Trwa budowa nowego ośrodka zdrowia na osiedlu Podgórze w Pińczowie, a pierwszy etap prac planowany jest do zakończenia jeszcze w tym roku. Ta długo oczekiwana inwestycja ma na celu poprawę dostępności pacjentów do usług medycznych. Obecnie istniejąca przychodnia na osiedlu Grodzisko znajduje się na pierwszym piętrze pawilonu handlowego, który jest wynajmowany przez gminę. Niestety, obecne miejsce nie spełnia już współczesnych standardów i potrzeb społeczności.

Umowa na realizację pierwszego etapu inwestycji opiewa na kwotę niemal 2,3 mln złotych. Całkowity koszt tego etapu zostanie pokryty ze środków własnych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Wykonawca ma na wykonanie tego zadania rok, co oznacza konieczność sprawnego postępu prac.

W trakcie tego okresu Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie planuje również ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację drugiego etapu przedsięwzięcia. Długofalowy plan zakłada kompleksową modernizację infrastruktury medycznej, co przyczyni się do zwiększenia efektywności świadczonych usług oraz lepszej opieki nad pacjentami. Oczekuje się, że nowy ośrodek zdrowia znacząco poprawi standardy opieki medycznej w regionie.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy