logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Pińczów Wiadomości

Pińczowskie Muzeum otrzymało dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczyzny- dodaj do ulubionych”

fot. swietokrzyskie.travel

Muzeum Regionalne w Pińczowie zostało beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczyzny- dodaj do ulubionych” i otrzymało dofinansowanie w kwocie 42 000 zł na realizację zadania „Gwara z Ponidzia- o języku ludowym z okolic Pińczowa”. Wkład własny do zadania zapewniła Gmina Pińczów.

Zadanie ma na celu zachowanie i utrwalenie w powszechnej pamięci unikatowej urody gwary z okolic Pińczowa. Ponadto poprzez realizację zadania muzeum chce zaangażować dzieci i młodzież do czynnego udziału w propagowaniu języka nieużywanego, w większości zapomnianego a jednak tak bliskiego naszej tradycji i kulturze. Zadanie polega na zorganizowaniu trzech bloków wydarzeń. Pierwszy z nich to cztery spotkania z językoznawcami, którzy wygłoszą prelekcje na temat gwary charakterystycznej dla regionu Ponidzia. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 6 maja o godz. 11 w Domu Ariańskim.

W ramach zadania zostanie wydana publikacja, zawierająca wszystkie cztery prelekcje. Kolejnym elementem

zadania będzie zorganizowanie konkursu (dyktanda) gwary ponidziańskiej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do oceny powołane zostanie jury składające się z językoznawców i specjalistów od gwary świętokrzyskiej. Ostatnim elementem zadania będzie zorganizowanie uroczystej gali na której zostaną rozdane statuetki, dyplomy i nagrody dla laureatów i wyróżnionych w konkursie.

Podczas gali zostaną zaprezentowane stroje ludowe z województwa świętokrzyskiego, wypożyczone z Muzeum Wsi Kieleckiej. Wystąpi również zespół pieśni i tańca.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy