logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Pińczów

Uroczyste Obchody 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Pińczowie: Święto Historii i Patriotyzmu

W dniu 3 maja, malownicze miasteczko Pińczów wypełniło się duchem historycznej chwały i patriotycznego zapału podczas obchodów 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się odważnymi przemówieniami, które wybrzmiały wśród zgromadzonej publiczności jako wyraz szacunku i hołdu dla kluczowych momentów w historii Polski.

PTM TV

Następnie, w atmosferze skupionej refleksji i zadumy, społeczność Pińczowa zjednoczyła się podczas uroczystej mszy świętej. Modlitwy w intencji Ojczyzny, odprawione wśród historycznych murów kościoła, stanowiły nie tylko akt wiary, lecz także wyraz oddania dla wartości, na których zbudowana jest polska tożsamość.

Po zakończeniu mszy, uczestnicy uroczystości przeszli w widowiskowym przemarszu na plac przed Urzędem Miejskim. Tam, w blasku słońca i pod błękitem nieba, złożyli hołd przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Biało-czerwone kwiaty, symbole narodowej dumy, stanowiły wzniosły gest pamięci i szacunku dla Ojców Konstytucji.

Przemówienia, modlitwy, a na koniec uroczysty przemarsz – wszystkie te elementy składają się na niezapomniane wydarzenie, które nie tylko oddaje hołd minionym czasom, lecz także wzmacnia więzi społeczne i kultywuje narodowe dziedzictwo. Obchody 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Pińczowie niech stanowią wyraz naszej niezłomnej wierności idei, na których oparta jest polska tożsamość i suwerenność.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy