logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Wiadomości

V Rajd Imieninowy Józefa Piłsudskiego na trasie Pińczów- Grudzyny

15 maja odbył się V Rajd Imieninowy Józefa Piłsudskiego na trasie Pińczów- Grudzyny Rajd organizowany jest co roku przez Muzeum Regionalne w Pińczowie i 3 KS Pińczów/Region Południe, ZS „Niepodległość” im gen B Kwiatkowskiego Tegoroczne wydarzenie zostało połączone z kolejną rocznicą śmierci Marszałka Piłsudskiego. 12 maja minęło 86 lat. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 przemarszem z placu przed Muzeum pod Pomnik Józefa Piłsudskiego znajdujący się przed Pałacem Wielopolskich w Pińczowie. Pod pomnikiem poszczególne delegacje złożyły znicze i wiązanki Przedstawiciele Urząd Miejski w Pińczowie: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Pani Beata Kita; Sekretarz Gminy Pan Marcin Kozłowski oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie Pan Michał Ryk. Przedstawiciele Powiat Pińczowski: Kierownik Wydziału Inwestycji, Promocji i Polityki Regionalnej Pani Monika Strojna. Przedstawiciele Hufiec ZHP Pińczów: Podharcmistrz Anna Magda Steckiewicz wraz z druhnami. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie Justyna Dziadek w asyście Strzelców. Kolejnym punktem na mapie Rajdu był cmentarz w Mierzwinie (Zegartowicach), gdzie uczestnicy oddali hołd poległym w walkach nad Nidą podczas I wojny światowej Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy wszyscy przemaszerowali do Mierzwina w pobliże kościoła, gdzie odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą bitwę powstania styczniowego stoczoną w okolicach Mierzwina w 1863roku. Ostatnim etapem Rajdu był przemarsz do Grudzyn pod dwór w którym przebywał Józef Piłsudski. W miejscu tym Marszałek obchodził swoje pierwsze wojenne imieniny i jedyne udokumentowane fotograficznie.

Złożono kwiaty, rozdano pamiątkowe odznaki dla uczestników i organizatorów Rajdu, a także jak co roku wykonano zdjęcie przed dworem na wzór dawnej fotografii Piłsudskiego i jego legionistów w tym samym miejscu. Szczególne podziękowania dla Dariusz Greń za organizację całego wydarzenia

Podziękowania dla OSP Skowronno GórneOSP ZagajeOSP Opatkowice Murowane a także Policji za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Rajdu Podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w Rajdzie, miłośników i pasjonatów historii, mieszkańców wszystkich miejscowości na trasie Pińczów- Grudzyny

DO ZOBACZENIA ZA ROK

Tekst: Muzeum Regionalne w Pińczowie
Foto: Piotr Młynek

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy