logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Kultura Pińczów Wiadomości

Konferencja naukowa – „Powstanie Styczniowe na Ponidziu- Przebieg i Skutki”

źródło: Muzeum Regionalne w Pińczowie | Insurrection de Pologne – Combat de Zagosc – Le 19 Mars 1863 | koloryzacja: Multi Projekt

W Polsce w 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które było zrywem niepodległościowym przeciwko zaborcom – Rosji, Prusom i Austrii. Choć powstanie było krótkotrwałe i zakończyło się klęską, to wciąż stanowi ono ważną część historii Polski. 10 marca 2023 roku, z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Powstanie Styczniowe na Ponidziu – Przebieg i Skutki„.

Konferencja odbędzie się w Sali Kinowej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury o godzinie 10:00. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych historią Polski, a szczególnie Powstaniem Styczniowym na Ponidziu.

Tematem przewodnim konferencji będą zarówno wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym, jak i ich wpływ na region Ponidzia. Prelegenci omówią m.in. rolę, jaką odegrały tereny Ponidzia w trakcie walk powstańczych.

Konferencja to nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy historycznej, ale także do zadań pytań i wymiany myśli na temat Powstania Styczniowego. Organizatorzy zachęcają uczestników do przygotowania pytań i wątpliwości związanych z tematem, które zostaną poruszone na konferencji.

Cała konferencja zostanie zarejestrowana przez Pińczów Twoje Miasto, co umożliwi późniejsze obejrzenie jej dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu na żywo.

Warto uczestniczyć w wydarzeniu takim jak konferencja naukowa „Powstanie Styczniowe na Ponidziu – Przebieg i Skutki”, aby lepiej zrozumieć rolę, jaką Powstanie odegrało w historii Polski i w życiu regionu Ponidzia. To okazja do poszerzenia swojej wiedzy i zrozumienia, jak ważna jest pamięć o wydarzeniach z przeszłości.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy