logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Kultura

Uczniowie z Powiatu Pińczowskiego Mierzą się z Gwarą Ponidziańską w Dyktandzie

fot. Piotr Młynek

Wczoraj w powiecie pińczowskim odbyło się wyjątkowe wydarzenie – dyktando z elementami gwary ponidziańskiej, które przyciągnęło uczniów z całego regionu. Inspiracją do wyboru tekstów były opowiadania i nowele Adolfa Dygasińskiego, znanego jako piewca Ponidzia. Jego twórczość, głęboko zakorzeniona w lokalnej kulturze, stała się idealnym materiałem do sprawdzenia umiejętności językowych młodzieży.

Organizatorem tego wyjątkowego dyktanda było Muzeum Regionalne w Pińczowie, które od lat działa na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. Komisja oceniająca składała się z wybitnych specjalistów z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W jej skład wchodzili: prof. Stanisław Cygan, prof. Marzena Marczewska, dr Alicja Trukszyn oraz dr Eliza Koszyka-Rak. Ich wiedza i doświadczenie zapewniły profesjonalną ocenę prac uczestników.

W dyktandzie wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Pińczowie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Pińczowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach
 • Szkoła Podstawowa w Brześciu
 • Szkoła Podstawowa w Działoszycach
 • Szkoła Podstawowa w Gackach
 • Szkoła Podstawowa w Kozubowie
 • Szkoła Podstawowa w Młodzawach
 • Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości
 • Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie
 • Szkoła Awans Pińczów

Dzięki takim inicjatywom młodzież ma szansę nie tylko doskonalić swoje umiejętności językowe, ale także bliżej poznać regionalną kulturę i tradycje. Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie to stanie się coroczną tradycją, promującą bogactwo językowe Ponidzia.

Zadanie „Gwara z Ponidzia- o języku ludowym z okolic Pińczowa” zostało dofinansowane z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Narodowe Centrum Kultury „Ojczyzny dodaj do ulubionych. Edycja 2024. Wkład własny do zadania zapewniła Gmina Pińczów.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy