logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Inwestycje

Toczy się walka o remont drogi przez Skrzypiów: Powiat Pińczowski podejmuje działania

fot. Powiat Pińczowski

Droga wojewódzka nr 766 odgrywa kluczową rolę w komunikacji pomiędzy Powiatem Pińczowskim a stolicą województwa. Rozpoczynając swój bieg w Morawicy, kończy się w lesie przed Węchadłowem, gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 768, prowadzącą do Jędrzejowa i Brzeska. Stan tej drogi, zwłaszcza w rejonie Skrzypiowa, pozostawia wiele do życzenia. Dziury w nawierzchni, brak odpowiedniego odwodnienia oraz brak chodników stały się przedmiotem narzekań mieszkańców od wielu lat. Ich uporczywe apele o remont wreszcie doczekały się odzewu.

Powiat Pińczowski, działając na podstawie koncepcji przedstawionej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, podjął decyzję o sfinansowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu. Koszt opracowania tej dokumentacji wyniósł ponad 330 tysięcy złotych, a za jej przygotowanie odpowiedzialna była firma Contek Projekt.

Projekt zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni na odcinku od mostu na Nidzie do skrzyżowania dróg, włączając w to również budowę skrzyżowania ruchu okrężnego na wysokości skrętu w kierunku Młodzaw. Planowane prace obejmują także instalacje teletechniczne, odwodnienie oraz wyznaczenie zatok autobusowych. Co więcej, przewidziano również budowę chodnika po jednej stronie drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego po drugiej, przy poszerzeniu jezdni do 7 metrów.

„Ta droga ma ogromne znaczenie dla naszego regionu, dlatego inwestując w projekt, chcemy przekonać Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich do przeprowadzenia remontu. Jednocześnie zobowiązujemy się, że w przyszłości Rada Powiatu Pińczowskiego podejmie działania mające na celu znalezienie środków na wsparcie finansowe dalszych prac, które na pewno nie będą tanie” – wyjaśnia Zbigniew Kierkowski, starosta pińczowski. Dodaje także, że powiat będzie lobować zarówno za remontem wspomnianego odcinka, jak i dwóch kolejnych, które znajdują się w najgorszym stanie technicznym.

Remont drogi nr 766 przez Skrzypiów będzie więc krokiem w dobrą stronę, poprawiając nie tylko jakość infrastruktury drogowej, ale także bezpieczeństwo oraz komfort podróży dla wszystkich użytkowników. Miejmy nadzieję, że planowane prace ruszą jak najszybciej, przynosząc oczekiwane rezultaty dla lokalnej społeczności oraz wszystkich podróżujących tą trasą.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy