logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Inwestycje

Trwa Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

W sercu miasta Pińczowa, przy ulicy Wesołej, trwa dynamiczna modernizacja Domu Pomocy Społecznej. To ambitne przedsięwzięcie jest nie tylko odzwierciedleniem zaangażowania w poprawę warunków życia pensjonariuszy, ale również krokiem w stronę zrównoważonego wykorzystania energii. Kilka dni temu, gospodarze Powiatu Pińczowskiego mieli okazję obejrzeć postęp prac, które są już zaawansowane na poziomie 20%.

PTM TV

Starosta Zbigniew Kierkowski oraz wicestarosta Ryszard Barna, w towarzystwie dyrektora placówki Krzysztofa Wąsika i wykonawcy Rob-Bud Roberta Dudały, dokładnie przyjrzeli się przebiegowi prac. Całkowity koszt modernizacji szacowany jest na kwotę 5 milionów 600 tysięcy złotych. Zakres robót obejmuje szereg istotnych działań, m.in.: wymianę instalacji oświetleniowej na energooszczędne źródła światła typu LED, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz częściową modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Jednym z kluczowych elementów modernizacji jest głęboka termomodernizacja budynku, w ramach której zostaną docieplone ściany i stropodach, a także zainstalowana pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne i solary. Dodatkowo, planowane jest również montaż instalacji przeciwpożarowych, co podniesie poziom bezpieczeństwa pensjonariuszy i personelu.

Należy podkreślić, że projekt modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie to nie tylko dbałość o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale również świadoma odpowiedź na wyzwania związane z ochroną środowiska. W ramach prac modernizacyjnych powstanie magazyn energii, który będzie przechowywał nadwyżki energii wyprodukowanej przez wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii. Ten innowacyjny element projektu wpisuje się w dążenia do zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych.

Placówka, której historia sięga 1993 roku, od lat zapewnia wsparcie osobom potrzebującym, kontynuując dziedzictwo inicjatywy śp. Witolda Kani. Aktualnie, Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie oferuje usługi opiekuńcze dla 106 pensjonariuszy, jednak zapotrzebowanie na miejsca jest znacznie większe. Mimo zmieniających się przepisów i wyzwań, priorytetem pozostaje zapewnienie mieszkańcom opieki, wsparcia i domowego ciepła.

Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie personelu, który nieustannie troszczy się o dobro mieszkańców. Aneta Puchała, kierownik zespołu pielęgniarskiego w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, podkreśla, że najistotniejsze w ich codziennej pracy jest empatia, życzliwość oraz gotowość do służenia drugiemu człowiekowi.

Zakończenie większości prac planowane jest na wiosnę tego roku. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie nie tylko podkreśla jubileusz 30-lecia placówki, ale również stanowi ważny krok w kierunku poprawy warunków życia i środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy