logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Pińczów Wiadomości

Rajd Republiki Pińczowskiej – Upamiętnienie Dziejów Bohaterów

fot. Piotr Młynek

W dniach 22 i 23 lipca odbył się VI Rajd Republiki Pińczowskiej, w którym uczestnicy oddawali hołd i upamiętniali 79. rocznicę utworzenia Republiki Pińczowskiej. To symboliczne wydarzenie upewnia nas, że wartości patriotyczne oraz bohaterowie sprzed lat wciąż żyją w sercach ludzi i są niezapomniani.

Republika Pińczowska to obszar wyzwolony spod okupacji niemieckiej przez oddziały partyzanckie: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej, które prowadziły wspólne działań zbrojne w okresie od 24 lipca do 15 sierpnia 1944 roku. Rajd odbywał się dokładnie w dniach, kiedy to historyczne wydarzenia miały miejsce, co dodatkowo podkreśliło ważność tego upamiętnienia.

Trasa rajdu prowadziła z Pińczowa do Kozubów i miała długość około 15 kilometrów. Przewodnik świętokrzyski, Rafał Kliś, pełen pasji opowiadał uczestnikom o ciekawych wydarzeniach związanych z II wojną światową oraz historii Republiki Pińczowskiej. Wspólne podążanie trasą, której losy przypominały dawne walki o wolność, umożliwiło uczestnikom lepsze zrozumienie bohaterstwa i poświęcenia tych, którzy walczyli o niepodległość.

Podczas rajdu uczestnicy zatrzymali się przy pomniku poświęconym obrońcom Republiki Pińczowskiej, gdzie złożono wiązanki i znicze. To był moment pełen emocji i skupienia, kiedy to oddano hołd tym, którzy oddali życie w obronie swojej ojczyzny. Gest ten był wyrazem szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy poświęcili swoje życie dla wolności i niepodległości kraju.

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu osób i instytucji. Wyrazy wdzięczności należą się zwłaszcza:

  • Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów, Panu Włodzimierzowi Badurakowi, za wsparcie i umożliwienie przeprowadzenia rajdu,
  • Związkowi Strzeleckiemu „Niepodległość” im. generała Bronisława Kwiatkowskiego pod dowództwem płk Dariusza Greń, za obecność i wspólny szacunek dla bohaterów przeszłości,
  • Hufcowi ZHP Pińczów na czele z druhną Beatą Krychą, za uczestnictwo młodzieży w tym ważnym wydarzeniu,
  • Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki z Działoszyc, na czele z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Działoszycach, Panem Marcinem Szymbrą, za reprezentowanie harcerskich wartości i dziedzictwa,
  • historykom-regionalistom: Panu Januszowi Głombińskiemu, Przemysławowi Schab i Mariuszowi Korzeniowskiemu, za podtrzymywanie pamięci o historii regionu i bohaterach.

VI Rajd Republiki Pińczowskiej stanowi jedną z ważnych inicjatyw w ramach zadania „Pińczów i Ponidzie podczas II wojny światowej”, realizowanego przez Muzeum Regionalne w Pińczowie. Wsparcie finansowe ze strony Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” było kluczowe dla powodzenia tego przedsięwzięcia. Ponadto, wkład własny Gminy Pińczów jest dowodem lokalnego zaangażowania i troski o historię i dziedzictwo regionu.

Wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia – zarówno ci, którzy przeszli całą trasę rajdu, jak i ci, którzy przyczynili się do jego organizacji – zasługują na wielkie podziękowania. To dzięki takim inicjatywom pamięć o bohaterach i ważnych wydarzeniach historycznych pozostaje żywa i inspiruje kolejne pokolenia do działania na rzecz wolności i niepodległości. Niech Rajd Republiki Pińczowskiej będzie przykładem tego, jak ważne jest pielęgnowanie i upamiętnianie historii kraju.

fot. Piotr Młynek | www.pinczowska.pl
wideo: PTM TV | www.ptm-tv.pl

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy